TURVALLISUUTTA JA PALVELUA 24|7|365

Turvallisuuspalvelut

Etelä-Savon Turvallisuuspalvelut on turvallisuuspalveluja tuottava yritys. EST:llä on turvallisuusalan elinkeinolupa, joka mahdollistaa vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalveluiden tuottamisen, yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön mukaisesti.

Ravintolaturvallisuus

Hoidamme ravintoloiden turvallisuuspalvelun tyylikkäästi ammattitaitoisella henkilöstöllä.

- Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
- Järjestyksenvalvontasuunnitelmat
- Omavalvontasuunnitelmat

- Järjestyksenvalvonta
- Naulakkopalvelu

Tapahtumaturvallisuus

Onnistuneen tapahtuman edellytyksenä on turvallinen ympäristö. Toteutamme erilaisten tapahtumien turvallisuuspalvelut.

- Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
- Järjestyksenvalvontasuunnitelmat
- Ensiapusuunnitelmat
- Tapahtuma-alueiden suunnittelu
- Tapahtuma-ilmoitukset
- Viranomaisyhteistyö
- Järjestyksenvalvonta
- Vartiointi
- Ensiapu
- Naulakkopalvelu

Vartiointi

- Paikallisvartiointi

- Henkilösuojaus

Koulutuspalvelut

Tarjoamme monipuolista turvallisuuskoulutusta. Valikoimastamme löytyy eri toimialojen lupakoulutukset. Tarjoamme myös räätälöityjä koulutuksia ja harjoituksia. Kaikki kouluttajamme ovat kokeneita alan toimijoita ja heillä on pedagoginen pätevyys.

Henkilöstöpalvelut

EST Henkilöstöpalvelut on ravintola-alan henkilöstöpalveluja tuottava yritys. Etsimme asiakkaiden tarpeisiin sopivan henkilöstön ja tarjoamme alan ammattilaisille mahdollisuuden työllistyä.

Baaritarjoilija

Ravintolan tarjoilija

Muut ravintolatyöntekijät

DJ / KARAOKEN VETÄJÄ

Koulutukset | Syksy 2017

Ensiapukoulutus 

Ensiapukoulutuksessa keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun teoriaopinnoissa, taitojen harjoitteluosassa ja realistisissa skenaarioharjoitteissa. Koulutus pohjautuu Emergency First Response (EFR) on ensiapukoulutusjärjestelmään, jossa keskitytään kouluttamaan tavallisia ihmisiä ensiaputaitoihin ja antamaan heille itseluottamusta toimia hätätilanteessa. EFR-koulutukset ovat hyväksyttyjä maailmanlaajuisesti ja ne noudattavat International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) kansainvälisen komitean ohjeita elvytykseen ja ensiapuun. Koulutus koostuu kahdesta tunnista kotiopiskelua ja kuudesta tunnista käytännön harjoituksia. Koulutuksessa opetettavia taitoja ovat:

 • Tilannearvio
 • Suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Tukehtumaisillaan olevan auttaminen
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoito
 • Selkärankavamman ensiapu
 • Elvytys
 • Automaattisen sydämentahdistimen käyttö (AED)

Koulutukset: 

19.10.2017 klo 9.00-16.00

11.11.2017 klo 9.00-16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 150 €. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja  kortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Tulityökorttikoulutus

Tulityökurssi  on tarkoitettu tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevälle tulityöntekijälle, jolla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla myös voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä. Tulityökurssi koostuu seuraavista asioista:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe

Kurssin käytyään henkilö saa tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan tulityökurssin. Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudattamaan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Koulutukset:

26.10.2017 klo 8.00-16.00

18.11.2017 klo 8.00-16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin omistamista. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantaminen.  Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut:

 • tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut
 • osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
 • omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen.

Kurssin käytyään henkilö saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan työturvallisuuskurssin.

Koulutukset: 

2.11.2017 klo 8.00-16.00

25.11.2017 klo 8.00-16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 120 €. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja  kortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Tieturva 1 

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Liikennevirasto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä Tieturva-koulutuksen käymistä. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Kurssin käytyään henkilö saa Tieturva 1 -kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan Tieturva 1 -kurssin.

Koulutukset: 

10.11.2017 klo 8.00–16.00

9.12.2017 klo 8.00–16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 135 €. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja  kortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Yleisötilaisuuksien turvallisuuskoulutus

Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on herättänyt viime vuosina runsaasti keskustelua. Yleisötilaisuuksien järjestämistä ja turvallisuustoimintaa ohjaa suuri määrä lainsäädäntöä. Esimerkiksi yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö on uudistettu 1.1.2017. Olipa kyse urheilutapahtumasta, rockfestivaalista tai pienimuotoisemmasta tilaisuudesta, niiden järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen aikaisempaa enemmän, mistä aiheutuu huomattavia kuluja. Koulutuksessa perehdytään kuinka järjestetään turvallinen yleisötilaisuus. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Järjestäjän velvoitteet, vastuu ja oikeusturva
 • Lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä viranomaisyhteistyö
 • Riskien arviointi ja analysointi
 • Tapahtuma-alueen suunnittelu ja turvallisuustoimien mitoitus
 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • Järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin toteuttaminen käytännössä
 • Viestintä ja raportointi

Aika: 1.12.2017 klo 8.00–16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 100 €. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja todistus koulutuksen suorittamisesta

Asiakaspalvelun turvallisuuskoulutus 

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden näkökulmasta henkilöturvallisuutta ja haastavia asiakaspalvelutilanteita. Koulutus soveltuu kaikille eri aloilla asiakaspalvelutyötä tekeville henkilöille. Koulutuksesta saa valmiuksia tunnistaa ja toimia uhkatilanteissa, joita harjoitellaan käytännössä. Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 • Henkilöturvallisuus ja väkivaltarikollisuuden kehitys
 • Vuorovaikutusvalmiudet
 • Uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen
 • Varautuminen ja toimintamallit uhkatilanteessa
 • Oikeuttamisperusteet
 • Käytännön harjoitukset
 • Jälkihoito

Aika: 30.11.2017 klo 8.00–16.00

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 100 €. Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja todistus koulutuksen suorittamisesta

JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS (40 tuntia)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on tarkoitettu sinulle täysi-ikäinen, joka haluat toimia järjestyksenvalvojana esim. yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja muissa julkisissa tapahtumissa tai toimit yhteisöissä ja yhdistyksissä.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi ja hyväksynnän saatuaan voi toimia järjestyksenvalvojana. 

Koulutuksen kesto on 40 tuntia ja opiskelu edellyttää läsnäoloa kaikilla tunneilla. 

Koulutuksen kautta on mahdollisuus työllistyä yrityksemme palvelukseen. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on mielenkiintoinen ja nopea koulutus, jolla voit hankkia itsellesi ammatin. Järjestyksenvalvojan työtehtävät voivat olla osa-aikaisia ja päätoimisia. Sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa työympäristöissä. 

Aika: 18.9.-19.9.2017, 26.9.-28.9.2017 klo 9-17

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 185 €. 

Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja todistus koulutuksen suorittamisesta.

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKOULUTUS (8 tuntia)

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on umpeutumassa.

1.1.2017 alkaen järjestyksenvalvojaksi uudelleen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu järjestyksenvalvojan kertauskoulutus viimeistään 6 kk aiemmin ennen uuden hyväksymisen hakemista.

Aika: 8.10.2017 klo 10-18

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 90 €.

Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit, koulutusmateriaali ja todistus koulutuksen suorittamisesta.

FYYSISEN VOIMANKÄYTÖN PERUSTEET JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE (6 tuntia)

Fyysisen voimankäytön perusteet antaa järjestyksenvalvojilla ja vartijoille kelpoisuuden suorittaa voimankäytön erityisiä osia, kaasusumutinkoulutuksen ja teleskooppipatukkakoulutuksen.

Koulutuksessa käydään läpi toimivaltuuksien ja yleisen teorian lisäksi voimankäytön perusasioiden harjoittelua.

Aika: 2.10.2017 klo 16-22

Paikka: Mikkeli

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Hinta: 55€.

KAASUSUMUTINKOULUTUS JÄRJESTYKSENVALVOJILLE JA VARTIJOILLE

Kaasusumutinkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille ja vartijoille, jotka ovat hakemassa kaasusumuttimen hallussapitolupaa työtehtäviään varten. 

Järjestyksenvalvojilta ja vartijoilta edellytetään kaasusumutinluvan saamiseksi myös fyysisen voimankäytön perusteiden suorittamista. Fyysisen voimankäytön perusteet sisältyy uudenmuotoiseen järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen ja vartijan koulutukseen, muuten se on suoritettava erillisenä koulutuksena.

Kaasusumuttimen hallussapitolupaa haetaan poliisiviranomaiselta.

Aika: 3.10.2017 klo 16-21

Paikka: Mikkeli

Hinta: 65€.

Ilmoittautuminen: koulutus@estpalvelut.fi

Ilmoittaudu

Nimi *

Sähköposti *

Koulutuksen nimi

Koulutuksen ajankohta

Lisätietoja

Työpaikat

Välitämme työpaikkoja ravintola-alan toimialalle erilaisiin tehtäviin.

Avoimet työtehtävät

BAARITYÖNTEKIJÄ | MIKKELI

Asiakasyrityksemme etsii kolmea baarialan osaajaa Mikkelin keskustaan helmikuussa avattavaan uuteen yökerhoon, joka aukeaa Ravintola Kellarin tiloihin. Työt painottuvat viikonloppuihin, jolloin töitä on tarjolla alkuillasta yön pikkutunneille. Työt alkavat helmikuussa 2018. Mikäli olet positiivinen ja sähäkkä persoona, joka osaa luoda ympärilleen hyvän tunnelman ja saa asiakkaat viihtymään, olet etsimämme henkilö! Aikaisempi kokemus ja vastaavan hoitajan pätevyys katsotaan eduksi.

Hakuaika päättyy 28.1.2017.
Liitä kuvasi, vapaamuotoiseen hakemukseen.

BAARITARJOILIJA | JUVA

Etsimme Baaritarjoilijaa Juvan Bar Alan viikonloppuiltoihin.
Odotamme sinulta iloista ja sanavalmista asiakaspalveluasennetta ja reipasta otetta työhön. Lisäksi jos nautit asiakaspalvelusta ja baarialalla työskentelystä, sekä taskustasi löytyy anniskelupassi, jätä hakemuksesi pikaisesti!
Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

JÄRJESTYKSENVALVOJA | MIKKELI

Haemme järjestyksenvalvojia ravintolakohteisiin Mikkelin alueelle. Vaatimuksena on voimassa oleva järjestyksenvalvojan kortti.

BAARITARJOILIJA | MIKKELI

Oletko ravintola-alan ammattilainen tai opiskelija vailla työtä? Etsimme Mikkelin tiimiin baaritarjoilijoita extraajaksi! Työtä on pääsääntöisin viikonloppuisin. Edellytämme anniskelupassia.

A LA CARTE TARJOILIJA | MIKKELI

Etsimme ahkeria ja iloisia à la carte -tarjoilijoita erilaisiin tarjoilutilaisuuksiin Mikkelin alueen ravintoloihin.
Työvuorot sijoittuvat pääsääntöisesti viikonloppuihin ja iltoihin, joten työ sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle.

Jätä avoin hakemus!

Nimi *

Sähköposti *

Puhelinnumero

Työtehtävä

Lisätietoja

Jätä kuvasi

Jätä CV (PDF)

Nimi *

Sähköposti *

Aihe

Viesti

EST välittää henkilöstöä ravintoloihin ja tapahtumiin. Etsimme asiakkaiden tarpeisiin sopivaa henkilöstöä ja tarjoamme alan ammattilaisille mahdollisuuden työllistyä.

Tarvitsetko ravintolaasi tai tapahtumaanne tarjoilijaa / baarimestaria? Etsimme teidän tarpeisiinne sopivan tekijän.

Tarvitsetko ravintolaasi ahkeran lasinkerääjän, joka pitää paikat siistinä? Se löytyy meiltä!

Tarvitsetko lipunmyyjää? Lipunmyyjämme ovat iloisia ja antavat asiakkaalle hyvän mielen, heti sisääntullessa.

Tarvitsetko ravintolaasi ammattitaitoisen ja asiakaspalveluhenkisen järjestyksenvalvojan, luomaan turvallisen ympäristön elämyksien toteuttamiseen?

Jätä tarjouspyyntö vierestä löytyvällä lomakkeella.

Raportointi

Käytämme eSelko raportointi- ja seurantajärjestelmää työvuorosuunnitteluun ja raportointiin jokaisesta ravintolan ja tapahtuman työvuorosta. Järjestelmä helpottaa sekä palvelun tilaajan ja EST:n reaaliaikaista seurantaa tapahtumista ja toteutuneista työvuoroista. Järjestelmä on käytössä kaikissa kohteissamme, ilman erillistä laskutusta.

Yhteystiedot

Etelä-Savon Turvallisuuspalvelut Oy

040 5152402

Röllinpolku 1 D, 50970 Mikkeli

est@estpalvelut.fi

Hallinto

040 8326693

Ismo Korhonen, toimitusjohtaja

ismo@estpalvelut.fi

Ota yhteyttä

Nimi *

Sähköposti *

Aihe

Viesti